Omdat het belangrijk is dat leerlingen zich goed voelen en over problemen moeten kunnen praten, zijn er op onze Campus de Conflixers.

Wie zijn ze?

De Conflixers zijn vertrouwensleerlingen van het vierde tot en met het zesde jaar. Er zijn Conflixers uit het BSO, TSO en ASO. Ze worden ondersteund door enkele leerkrachten en komen samen in hun eigen lokaal. De Conflixers is een initiatief van de Vlaamse Scholierenkoepel. Zij zorgen ook voor de opleiding en opvolging van onze vertrouwensleerlingen.

Wat doen ze?

Het doel van de Conflixers is andere leerlingen helpen en ondersteunen:

  • Hen boven water halen, uit de problemen helpen;
  • Leren elkaars ‘anders’ zijn te aanvaarden en een luisterend oor bieden;
  • Werken rond kleine conflicten zodat ze minder escaleren;
  • Hen leren dat het ook later belangrijk kan zijn om bij iemand aan te kloppen met een probleem.

Wat doen ze niet?

  • Te grote conflicten zelf proberen oplossen;
  • Tijdens weekends of avonden praten met leerlingen;
  • Een kant kiezen;
  • Het vertrouwen schenden.

Waarom zijn ze belangrijk?

Leerlingen gaan zich beter voelen, kunnen zichzelf zijn/blijven, zullen gelukkiger zijn. Kortom: zo kunnen we streven naar een groter welbevinden op de ganse Campus!

Conflixers op onze campus!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *