eerste-graad1STE GRAAD A-STROOM

In de eerste graad van het secundair onderwijs krijg je een stevige portie algemene kennis die de basis legt voor je verdere, meer gespecialiseerde, keuze vanaf het 3de jaar in het ASO en TSO. Tijdens de eerste twee jaar leer je vooral studietechnieken, om telkens grotere hoeveelheden te leren verwerken.
Via de keuzemogelijkheden in de talentmodules ga je ofwel de uitdaging van Latijn aan, ofwel kies je voor een ruime variatie aan modules die je de kans geven te proeven van de vervolgrichtingen en je eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen.
De juiste studiekeuze is immers de sleutel naar een verdere succesvolle en gelukkige schoolcarrière. We reiken je de hefbomen aan om je talenten waar te maken.

VERDIEPEN OF VERBREDEN
Alle leerlingen volgen hetzelfde basispakket, maar zullen, afhankelijk van hun richting, 4 uur in de week modulair opties kunnen kiezen. Meermaals per jaar worden leertrajecten uitgewerkt waarvoor gekozen kan worden.
Leerlingen die bij de start van het secundair onderwijs al goed weten waar ze goed in zijn, kunnen in de modules kiezen voor verdieping: zo kunnen ze kiezen voor bijvoorbeeld extra talen of wetenschappen of juist het accent leggen op technische opties.
Anderen hebben de kans om via een rijk aanbod aan modules kennis te maken met alle aspecten van de verschillende vakgebieden in ons vervolgonderwijs. Ze kunnen proeven van de verschillende afdelingen en toetsen hun eigen interesse en talent tijdens de module af.

BASISVORMING
Elke week krijgen de leerlingen 28u basisvorming. Hier krijgen ze o.a. veel talen (Engels vanaf het eerste jaar!), wetenschappen en wiskunde, creatieve vakken en algemene vorming. we ontdekken samen op welk niveau de leerling zijn talenten bereikt. Op die manier kunnen we samen nagaan of je binnen het gekozen interessegebied later een studierichting in ASO, TSO of BSO zal volgen.

STUDIERICHTINGEN 1STE GRAAD A-STROOM

1ste jaar 2de jaar
Latijn Latijn
Wetenschappelijk/talig talent Wetenschappelijk/talig talent
Technisch talent Sociaal technische vorming
  Handel
  Mechanica - Elektriciteit

1STE GRAAD B-STROOM
In het eerste jaar gaan we samen op zoek naar de beroepsopleiding die je het beste past. Waar ben je goed in? Wat doe je graag? Wat zijn jouw talenten? Vragen die we gaandeweg, met onze talentmodules, samen beantwoorden.
De juiste studiekeuze is immers de sleutel naar een verdere succesvolle en gelukkige schoolcarrière. We reiken je de hefbomen aan om je talenten waar te maken.
Naast je basisopleiding, kan je 2 keer per jaar kiezen. Je kiest per periode 2 modules die je dan 2 uur per week volgt.

VERDIEPEN OF VERBREDEN
Leerlingen die bij de start van het secundair onderwijs al goed weten waar ze goed in zijn, kunnen in de modules kiezen voor verdieping: zo kunnen ze kiezen voor bijvoorbeeld extra techniek of bereiden zich voor op verzorgende of economische richtingen.
Anderen hebben de kans om via een rijk aanbod aan modules kennis te maken met alle vakgebieden in ons beroepsonderwijs. Ze kunnen proeven van de verschillende afdelingen en toetsen hun eigen interesse en talent tijdens de module af.

1ste jaar 2de jaar
1B Elektriciteit - metaal
  Duurzaam wonen (module elektriciteit - hout)
  Kantoor - Verkoop en voeding - Verzorging