sociale-wetenschappenJongeren met aandacht voor mens en maatschappij, vinden hun gading in onze sociale studierichtingen. Je kan kiezen tussen Humane Wetenschappen (ASO), Sociaal Technische Wetenschappen (TSO) en Verzorging (BSO).

PROFIEL VAKGEBIED SOCIALE WETENSCHAPPEN

Typische talenten van een leerling in de sociale richtingen:

 • Brede interesse in de wereld om je heen: je bent geïnteresseerd hoe mensen de maatschappij vorm geven en hoe intermenselijke relaties deze beïnvloeden.
 • Communicatief vaardig: je hebt een open geest en staat open voor verschillende meningen. Je kan je eigen mening formuleren met respect voor de anderen.
 • Mensgericht: je bent warm in het contact met anderen. Samenwerken geeft je energie.

Typische talenten van een leerling in de sociale richting voeding-verzorging:

 • Luisteren: je kan belangrijke informatie opnemen in gesprekssituaties en bij observaties. Je laat de andere uitspreken en toont interesse. Je kan een heldere samenvatting geven van wat gezegd is.
 • Werkorganisatie: je voert werkschema's en deadlines volgens plan en tijdig uit. Je kan je houden aan de planning. Je weet snel de juiste informatiebronnen terug te vinden en kan documenten en materialen ordenen.•
 • Klantvriendelijkheid: je hebt inzicht in de situatie en de noden van de klant. Je gaat respectvol om met de klanten en bouwt aan een blijvende, persoonlijke relatie met de klant.

BEROEPSKEUZE EN/OF VERDER STUDEREN

Als je afstudeert in de richtingen sociale wetenschappen ben je voorbereid om o.a. de volgende studies aan te vatten:

 • Leefgroepenwerking
 • Bachelor/Master Psychologie
 • Bachelor/Master Sociologie
 • Bachelor/Master Orthopedagogie
 • Bachelor/Master Pedagogie
 • Bachelor Lager onderwijs/kleuteronderwijs
 • Bachelor Verpleegkunde
 • Bachelor Sociaal werk
 • Bachelor Opvoedkunde
 • Regentaat
 • ...

Als je meteen kiest voor de arbeidsmarkt kan je aan de slag als:

 • Kinderverzorg(st)er
 • Bejaardenverzorg(st)er
 • Opvoeder (na 1 jaar Leefgroepenwerking)
 • ...

STUDIERICHTINGEN