talenIn onze studierichtingen binnen het vakgebied Talen vind je uitdaging als je interesse hebt voor verschillende talen en hun culturen. Als je snel vreemde talen oppikt, je je zowel mondeling als schriftelijk goed kan uitdrukken en de grammatica snel aanvoelt, kies je voor richtingen met extra Engels, Frans en Spaans. Je kan talen combineren met Latijn, Economie en Wetenschappen.

PROFIEL VAKGEBIED TALEN

Typische talenten van een leerling in de talige richtingen:

  • Brede interesse in de wereld om je heen: je volgt de actualiteit en leest graag. Je wil graag weten en dit verwoorden, zodat je inhoud kan geven aan je taalvaardigheden.
  • Abstraheervermogen: je bent sterk in het ontleden van teksten. Je onderscheidt hoofd- van bijzaken en herkent of brengt structuur in een tekst.
  • Verbaal sterk: je hanteert correcte zinsbouw in spreken en schrijven en kan afwisselen in zinsconstructie. Je kan mondeling boeiend spreken.

BEROEPSKEUZE EN/OF VERDER STUDEREN

Als je afstudeert in de richtingen wetenschappen ben je voorbereid om o.a. de volgende studies aan te vatten:

  • Bachelor/Master Taal en letterkunde
  • Bachelor/Master Vertaler - tolk
  • Bachelor/Master Klassieke talen
  • Bachelor/Master Communicatiewetenschappen
  • Bachelor onderwijzer
  • Regentaat
  • ...

STUDIERICHTINGEN