visieCampus Het Spoor gelooft in het talent van elke leerling. Iedereen zit boordevol talent, maar vaak kennen leerlingen hun eigen talenten nog niet. Daarom willen we vanaf het 1ste leerjaar samen met hen aan de slag gaan om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.

Als je weet waarin je sterk bent en er op de juiste manier mee omgaat, worden je talenten hefbomen, want je hebt vooral een groeimarge in alles waar je goed in bent. Als je de studiekeuze maakt die aansluit bij je interesse en talent en in een leeromgeving terechtkomt waar je je goed kan voelen, kan je het meeste bijleren.

En dat is de uitdaging die we op campus Het Spoor aangaan: leerlingen zo ver mogelijk brengen, zonder een afvalwedstrijd te organiseren. Je start in onze Middenschool. Dit is een kleine school op de grote campus. De drempel is laag door de persoonlijke benadering en het warme onthaal. Hierdoor voelen de leerlingen zich snel thuis en leren ze in een positief klimaat.

LEERLING CENTRAAL
In ons educatief handelen staat de leerling steeds centraal. We zijn ervan overtuigd dat een kind dat zich goed in zijn vel voelt en veel succeservaringen ervaart, boven zichzelf uitgroeit en zijn talenten verder uitbouwt. Iedereen leert graag, tenminste als je jezelf kan ontwikkelen in een stimulerende omgeving op maat waar iedereen kan leren op zijn eigen tempo.

WARME OMGEVING
Op onze kleine school kent iedereen elkaar: niemand is een nummer en het team gaat voor een persoonlijke opvolging van elke leerling: extra uitdaging waar mogelijk, extra steun waar nodig. Dit zorgt voor een gezellige, leergerichte sfeer. Wij vinden het erg belangrijk dat iedereen zich thuis voelt op school, daarom organiseren we bij de start meteen onthaaldagen.

EEN POSITIEVE KEUZE MAKEN
In de eerste graad willen we onze leerlingen sterk begeleiden bij hun studiekeuze. We willen hen de vaardigheden bijbrengen om goed te kiezen, niet op basis van vooroordelen, een negatieve benadering of de voorkeur van vrienden. Neen, we laten onze leerlingen ontdekken wat ze graag doen en waar ze goed in zijn. In de talentmodules kunnen ze vanuit een open geest kennismaken met de vervolgrichtingen. De leerkrachten zorgen voor de juiste feedback om hen op weg te zetten.

LEVENSECHT LEREN
We willen onze leerlingen intellectueel uitdagen door het creatief denken aan te moedigen. Door de motiverende sfeer in de klas en de variatie aan uitdagende werkvormen neemt het welbevinden van de leerlingen toe. Dit wakkert de verbeelding aan en laat je effectiever leren. Tijdens projectlessen worden de leerkrachten leercoaches. Ze staan tussen hun leerlingen en vertrekken steeds vanuit voorbeelden uit de leefwereld.

LEREN LEREN
Op school krijg je veel informatie aangereikt. Het is de uitdaging deze op de beste manier te verwerken, te onthouden en toe te passen. Ons ‘leren leren’-team gaat met je aan de slag met tips, leerstijlen en opdrachten. Tijdens de aanloop naar de eerste examenperiode maken we samen een studieplanning op. Zo kan je goed voorbereid met je eerste examenreeks starten. In de avondstudie kunnen leerlingen die dat wensen op school studeren.

EVALUATIE
Evaluatie is meer dan testen. Naast een puntenevaluatie voor de afzonderlijke vakken, worden ook attitudes en vaardigheden in de kijker geplaatst. Tijdens schakeldagen worden hierover afspraken gemaakt. We brengen de evolutie in kaart en geven feedback. Hiervoor zorgen de kernleerkrachten, maar ook de leerlingen die hun eigen leerproces leren evalueren en bijsturen en via peerevaluatie feedback geven, maar ook krijgen van hun medeleerlingen. We maken voor elke leerling een persoonlijk ontwikkelingsplan, een instrument waarmee we de uitdaging aangaan om aan de totale ontwikkeling van onze leerlingen te werken.

Voor de B-stroom (1ste graad) zijn er geen examens. We evalueren kennis en vaardigheden tijdens het hele schooljaar. We organiseren twee keer per jaar een projectperiode. Aan de hand van een project bekijken we of de leerlingen de beoogde kennis en vaardigheden onder de knie hebben.

OUDERS EN LEERKRACHTEN MAKEN SAMEN SCHOOL
Via traditionele oudercontacten en Smartschool komen ouders reeds veel in contact met de school. Via ons digitaal schoolplatform Smartschool kan je met de school en haar leerkrachten rechtstreeks communiceren. Je kan op elk moment het digitale schoolboekje raadplegen. Ze kan je de schoolse prestaties van je kind snel opvolgen.