BLENDED LEREN

De coronacrisis heeft onze maatschappij op relatief korte termijn op heel wat aspecten in een stroomversnelling gebracht. 

Flexibiliteit, zelfstandigheid, acuut schakelen … zijn enkele begrippen die van ons werden / worden verwacht. Ook binnen het onderwijs heeft deze pandemie een grote impact.

We mogen stellen dat we er als school in geslaagd zijn ons onderwijs anders te organiseren, zonder toegevingen te maken in het aanbieden van leerinhouden. Vanuit de verschillende bevragingen bij leerlingen, ouders en leerkrachten, hebben we onze aanpak vorig schooljaar voortdurend bijgestuurd.

Samen met de veranderende maatschappij, zoals het structureel invoeren van telewerk in bedrijven, hogescholen en universiteiten die een vast aanbod blended leren plannen, ontstaat ook voor onze campus de mogelijkheid om flexibel in te spelen op de organisatie van het lessenrooster.

Onze visie en schoolorganisatie zijn gericht op de maximale ontplooiing van de talenten en mogelijkheden van onze leerlingen. Ook nu willen we ook inspelen op deze flexibileringsmaatregelen door blended leren te integreren in het lessenrooster voor 5 en 6 ASO/ TSO – 7 duaal.

Op schoolniveau bekeken we de mogelijkheden op gebied van lessentabellen en leerplannen. De leerinhouden staan hierbij voorop. Voor de organisatorische uitwerking baseren we ons op de regelgeving.

De visie van de school bepaalt mede op welke wijze we het lessenpakket vormgeven op vlak van organisatie, tijd, inhoudelijke klemtonen …

Blended leren is een mix van online en face – to – face werkvormen en leeractiviteiten, waarbij de leerlingen actief aan de slag gaan met leerinhouden, individueel en in interactie gaan met elkaar en met hun leerkracht(en) in een hedendaagse context met behulp van ICT. Blended leren is op zich tijd- en plaatsonafhankelijk. De leerling krijgt de verantwoordelijkheid om zelf de controle te nemen over een afgebakend gedeelte van de leerinhouden.

Concreet betekent dit dat de leerlingen voor 3 of 4 lestijden leerinhouden flexibel kunnen inplannen, de andere lestijden vinden plaats op school. Deze 3 of 4 lestijden kunnen als volgt worden ingevuld:

  • om instructie te krijgen.
  • om leerstofonderdelen zelfstandig te verwerken (met regelmatige opvolging).
  • om opdrachten voor te bereiden.
  • om informatiefilmpjes te bestuderen.

Niet alle leerlingen hebben evenveel behoefte aan ondersteuning om deze leerinhouden flexibel te verwerken. Individuele leerlingen die daar behoefte aan hebben, nemen deel aan extra leeractiviteiten in de klas. Zo kan het zijn dat een groep in de klas les krijgt en andere individueel of in groep verder werken op afstand.

Op ieder moment in deze flexibele lesuren zijn leerkracht en leerling beschikbaar voor:

  • een spreekuur (op vraag van de leerling bij nood aan extra ondersteuning)
  • het intekenen op een vrijblijvend aanbod door de leerkracht.
  • een verplicht terugkommoment omwille van het niet naleven van de richtlijnen die vooropgesteld worden.
  • een boost – moment.

We zetten als school in op de waarden eigentijds, samen, betrokken en zelfstandig, geven de leerling ruimte waar het kan en zullen die ruimte begrenzen waar nodig. Deze belangrijkste afspraken, richtlijnen en verwachtingen gieten we in een engagementsverklaring. Op die manier is er duidelijkheid voor alle partijen.

Hierbij vind je een overzicht van de vakken die hierin betrokken zijn.

Voor ASO gaat het over 1u Nederlands en 1u Frans uit de basisvorming

5 EcMt

1u Economie

1u Spaans

6 EcMt

1u Economie

1u Engels/Frans

5 EcWe

1u Economie

1u Biologie

6 EcWe

1u Economie

1u Biologie

5 EcWi

1u Economie

1u Wiskunde

6 EcWi

1u Economie

1u Wiskunde

5 HuWe

1u Gedragswetenschappen

1u Cultuurwetenschappen

6 Hu
1u Gedragswetenschappen

1u Cultuurwetenschappen

5 LaMt

1u Latijn

1u Spaans

 

5 LaWe

1u Latijn

1u Biologie

 

5 LaWi

1u Latijn

1u Wiskunde

 

5 MtWe

1u Spaans

1u Biologie

6 MtWe

1u Engels/Frans

1u Biologie

5 SpWe

1u Sport

1u Biologie

6 SpWe

1u Sport

1u Biologie

5 WeWi

1u Biologie

1u Wiskunde

6 WeWi

1u Biologie

1u Wiskunde

Voor TSO gaat het over 1u Nederlands en 1u LBV uit de basisvorming.

5 STW

1u Consument – en welzijnswetenschappen

1u Sociale wetenschappen

6 STW

1u Consument – en welzijnswetenschappen

1u Sociale wetenschappen

5 EM

1u Theorie elektriciteit

1u Theorie mechanica

6 EM

1u Theorie elektriciteit

1u Theorie mechanica

5 LOS

1u Theorie sport

1u Sportpraktijk

6 LOS

1u Theorie sport

1u Sportpraktijk

5 HA

1u Recht en wetgeving

1u Boekhouden

6 HA

1u Boekhouden

1u Logistiek

Webdesign – ICT DIENST REGIO OOST | Privacy Beleid – cookiebeleid

Uw inschrijving voor de 2de/3de graad is geslaagd!

Hier nog tekst toevoegen naar keuze met onderaan eventueel een knop om het document af te drukken.