Visie

Onze Campus in Mol behoort tot Scholengroep Fluxus en is gelegen in het groene hart van de Kempen. Een studieaanbod van diverse leersporen daagt je uit om op zoek te gaan naar jouw eindbestemming als voorbereiding op deelname in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt in onze razendsnel veranderende maatschappij. In deze brede waaier van opportuniteiten kies jij op basis van jouw interesses en ambities je eigen spoor.

En, je staat er niet alleen voor. Een warm team gaat de uitdaging aan om samen met jou te zoeken naar de weg die voor jou juist voelt om voorbij tal van hindernissen jouw eindbestemming te vinden. Durf de lat voor jezelf hoog te leggen, want grenzen opzoeken stimuleert jouw groei en de ontwikkeling van je identiteit, skills en competenties. Wij maken graag deel uit van jouw leer – en ontwikkelproces, waarin we op basis van jouw leernoden samen naar de balans tussen leerlinggestuurd (zelfstandig) en leerkrachtgestuurd (begeleid) onderwijs zoeken. Samen leren en leven wil toch iedereen.

Leerlinggerichtheid, kwaliteitszorg en een eerste klas begeleiding behoren tot onze identiteit.

We stimuleren dan ook de ontwikkeling van zelfstandigheid en eigentijds leren, door samen mogelijkheden te exploreren waarin alle partners worden betrokken. Op weg naar een succesvolle uitstroom vormen deze 4 kernwaarden de sleutel naar jouw plekje in onze maatschappij.

‘Het juiste spoor… en je bent vertrokken’, dat is waar team Campus Het Spoor zich mee voor engageert.

Uw inschrijving voor de 2de/3de graad is geslaagd!

Hier nog tekst toevoegen naar keuze met onderaan eventueel een knop om het document af te drukken.