Campus Het Spoor logo

Campus Het Spoor

Begonialaan 34 - 2400 Mol

3de graad

BEdrijfsondersteunende informaticawetenschappen

Bedrijfsondersteunende Informaticawetenschappen is een theoretische studierichting binnen de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met en pakket economie/ bedrijfswetenschappen en informaticawetenschappen.

Voor informaticawetenschappen gaat het onder meer om een vergelijkende studie van algoritmes en datastructuren, het programmeren van numerieke methodes, softwareontwikkeling in een object georiënteerde omgeving, het ontwerpen en beheren van databanken en het uitwerken van softwareapplicaties van analyse tot implementatie.

Specifiek voor de studierichting

  • Economie en bedrijfswetenschappen: analyse van macro- en micro-economische concepten, aspecten van financiering, analyse van de jaarrekening, aspecten van fiscaal recht
  • Uitbreiding van wiskunde: matrices, functies, integralen, statistiek
  • Informaticawetenschappen: algoritmen en programmeren, softwareontwikkeling, informatie- en databeheer

De combinatie van de vakdomeinen economie en informaticawetenschappen staat borg voor ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs.

Webdesign – ICT DIENST REGIO OOST | Privacy Beleid – cookiebeleid

Uw inschrijving voor de 2de/3de graad is geslaagd!

Hier nog tekst toevoegen naar keuze met onderaan eventueel een knop om het document af te drukken.