Campus Het Spoor

Begonialaan 34 - 2400 Mol

3de graad

Latijn-Wetenschappen

De studierichting Latijn-Wetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar exacte wetenschappen en/of taal, cultuur, mens en samenleving centraal staan.

Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken binnen:

  • de exacte wetenschappen: ze benaderen zowel de levende als niet-levende materie en energie op een brede en verdiepende manier en kijken met een wiskundige, wetenschappelijke en onderzoekende houding naar de maatschappij en hun omgeving
  • het wetenschapsdomein wiskunde: leerlingen krijgen, in functie van hun doorstroomprofiel, een extra pakket wiskunde. Dit pakket bevat verbreding en verdieping in verschillende wiskundedomeinen om inhouden in de wetenschappen met voldoende diepgang te kunnen verwerken. De wiskunde staat hier dus in functie van de wetenschappen.
  • het wetenschapsdomein klassieke talen: leerlingen gaan aan de slag met teksten (literatuur waarbinnen taalsystematiek en cultuurgeschiedenis geïntegreerd aan bod komen) die de volledige periode beslaan waarin in het Latijn werd geschreven. Ze krijgen een diepgaand begrip door aandacht voor de taal, de cultuurhistorische inhoud en de manier waarop men in het verleden en nu met verschillende thema’s omgaat. Leerlingen besteden ook aandacht aan de ervaring van de lectuur, m.a.w. de gevoelens en gedachten die dit bij hen losmaakt en leren hierover beargumenteerd in gesprek gaan.
Ylenca Vleugels

Ylenca Vleugels

Latijn is een heel tof vak!
Je leert de taal, m.a.w. woordjes, genus, getal en daarbij nog verschillende tijden.
Hierdoor leer je ook teksten vertalen die gaan over de Romeinse cultuur.
Een voordeel is dat je ook makkelijker andere talen aanleert dankzij Latijn.

Webdesign – ICT DIENST REGIO OOST | Privacy Beleid – cookiebeleid

Uw inschrijving voor de 2de/3de graad is geslaagd!

Hier nog tekst toevoegen naar keuze met onderaan eventueel een knop om het document af te drukken.