Campus Het Spoor logo

Campus Het Spoor

Begonialaan 34 - 2400 Mol

3de graad

Latijn - Wiskunde

De studierichting Latijn-Wiskunde is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar enerzijds architectuur, allerhande wetenschappelijke opleidingen, geneeskunde en tandheelkunde en anderzijds taal, cultuur, mens en samenleving centraal staan.

Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken binnen:

  • het wetenschapsdomein wiskunde: men besteedt in deze studierichting meer aandacht aan een hoger abstractieniveau en het deductieve karakter van wiskunde. Voor deze leerlingen komt ook ‘wiskunde om de wiskunde’ aan bod.
  • het wetenschapsdomein informaticawetenschappen: informatica en programmeertechnieken
  • de wetenschapsdomeinen biologie, chemie en fysica: naast bovenstaande zullen de leerlingen ook een breder pakket aan wetenschappen
  • het wetenschapsdomein klassieke talen: de leerlingen gaan aan de slag met teksten (literatuur waarbinnen taalsystematiek en cultuurgeschiedenis geïntegreerd aan bod komen) die de volledige periode beslaan waarin in het Latijn werd geschreven. Ze krijgen een diepgaand begrip door aandacht voor de taal, de cultuurhistorische inhoud en de manier waarop men in het verleden en nu met verschillende thema’s omgaat. Leerlingen besteden ook aandacht aan de ervaring van de lectuur, m.a.w. de gevoelens en gedachten die dit bij hen losmaakt en leren hierover beargumenteerd in gesprek gaan.
Webdesign – ICT DIENST REGIO OOST | Privacy Beleid – cookiebeleid

Uw inschrijving voor de 2de/3de graad is geslaagd!

Hier nog tekst toevoegen naar keuze met onderaan eventueel een knop om het document af te drukken.