Campus Het Spoor

Begonialaan 34 - 2400 Mol

3de graad

sportwetenschappen

De studierichting Sportwetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar natuurwetenschappen, in het bijzonder ‘mens en gezondheid’, centraal staan.

Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij kunnen een fysiek actieve en sportieve ervaringswereld in een breder perspectief plaatsen en relaties leggen vanuit en naar een natuurwetenschappelijk referentiekader. Hierbij ligt de focus op onder meer toegepaste wetenschappen zoals functionele anatomie, biomechanica, (cellulaire) inspanningsfysiologie, trainingsleer, motorisch leren en (sport)voedingsleer.

Joni Schoofs (6SPWE)

Joni Schoofs (6SPWE)

“Ik vind de richting sportwetenschappen heel interessant, omdat je veel leert over het menselijk lichaam. Je leert ook hoe ons lichaam functioneert tijdens het sporten. En natuurlijk zoals de naam al laat uitschijnen, kan je tijdens de lessen sport, kennismaken met verschillende soorten sporten.”

Webdesign – ICT DIENST REGIO OOST | Privacy Beleid – cookiebeleid

Uw inschrijving voor de 2de/3de graad is geslaagd!

Hier nog tekst toevoegen naar keuze met onderaan eventueel een knop om het document af te drukken.