Campus Het Spoor

Begonialaan 34 - 2400 Mol

COGNOSCO

ALGEMENE SCHETS

Naast het huidige traditionele 1A-aanbod kunnen leerlingen kiezen voor een specifieke leeromgeving waarin de leerdoelen overeenstemmen met die van de eerste graad maar waarbij de leerkrachten de kinderen stimuleren om zelfsturend en zelfregulerend aan de slag te gaan.

Cognosco betekent ‘ik lees, ik (h)erken, ik onderzoek, ik leer kennen’. Leerlingen die erg zelfstandig kunnen werken en van een uitdaging houden, kunnen zelf, waar mogelijk, hun leerprocessen in de hand nemen. Ze worden bijgestaan door leercoaches. Cognosco is gericht op:

Er wordt een extra uur KlasRaad ingericht waarin de leerlingen inspraak krijgen, eigen activiteiten kunnen uitwerken en hun ondernemingszin de vrije loop kunnen laten. Ze spreken hiervoor vaardigheden aan als samenwerken, initiatief nemen, zelfredzaamheid, creatief en oplossingsgericht denken. Cognosco start dus vaak bij de leefwereld en interesses van het kind.

De leerlingen werken per thema in projecten, wat de betrokkenheid ten goede komt en een maximale leerwinst oplevert. De coaches geven hier veel verantwoordelijkheid aan de leerling zelf en de lat ligt wat hoger.
Wat je zelf ontdekt, onthoud je beter, wordt er wel eens gezegd. Dit is Cognosco ten voeten uit.

We verwachten van de leerlingen dat de leerlingen volgende competenties in zich hebben:

STEVIGE BASIS, MAAR EXTRA KEUZE VOOR LATIJN OF ACADEMIES/STEM-EXPERT

In onze unieke werkomgeving volgen de leerlingen een basispakket van 29 lesuren aangevuld met Latijn of Academies/Stem-expert. Zo leggen we de nadruk op een brede basisvorming met het oog op verdere studiemogelijkheden volgens ieders talent. De flexibele en uitdagende leeromgeving verschilt hierbij van de andere 1A-klassen, niet zozeer de inhoud van het vak.

De dagdagelijkse klaspraktijk is een afwisseling tussen klassikale instructiemomenten, individuele leermomenten en creatieve groepsprojecten. De vakinhouden worden gegeven in de vorm van begeleid, zelfsturend leren. De leerkracht wordt zo de persoonlijke coach van elke leerling. De leerling en de coach dagen elkaar uit in originele projecten, samen op weg naar een tastbaar resultaat waarmee leerlingen trots naar buiten komen, bijvoorbeeld in een toonmoment.

MATERIƋLE ORGANISATIE

Het eerste en tweede jaar Cognosco bevinden zich in eenzelfde leeromgeving. In de leeromgeving is een computerhoek, stille ruimte en vergaderruimte voorzien. Leerkrachten en leerlingen kunnen deze omgeving op een flexibele wijze gebruiken om optimaal aan de slag gaan met activerende werkvormen. Wisselende werkplekken verhogen de kans om actief deel te nemen aan hun eigen leerproces. Het biedt ruimte om samen te werken in eilandengroepjes alsook om individuele instructiemomenten met de leerkracht te installeren. De afstand tussen coaches, klasgenoten en medeleerlingen van Cognosco wordt hierdoor ook fysiek verkleind.

EVALUATIE LEERPROCES

Bij leren is het proces even belangrijk als het product. De coaches evalueren ook het leerproces en voorzien de leerlingen van tussentijdse feedback. De toetsing van de verworven kennis in de vorm van het reproduceren van feiten of het uitvoeren van toepassingen blijft, zoals in de basisschool ook, door taken en toetsen te maken. Door middel van individuele trajecten komen we tegemoet aan de noden van het kind, door bijvoorbeeld meer uitdaging aan te bieden.

In vakoverschrijdende projecten trainen de jongeren de ontwikkeling van attitudes die hen voorbereiden op hun rol in een lerende, snel evoluerende en multidisciplinaire samenleving. De coaches volgen het leerproces van dichtbij en komen tussen waar nodig. Veel leeractiviteiten van deze projecten zijn zo gestructureerd dat de lerende volledig zelfstandig probleemoplossend te werk gaat. Dit geeft ook op school meer ruimte om hun persoonlijkheid te ontwikkelen.

De competenties die specifiek geformuleerd werden voor Cognosco, zoals  zelfredzaamheid, in groep samenwerken en initiatief nemen, worden afzonderlijk geĆ«valueerd in een uitgebreid attituderapport. Ook hun zelfevaluatie maakt integraal deel uit van het leerproces: de leerling wordt actief betrokken bij het groeien in deze vaardigheden.

OUDERS

De ouders worden uitgenodigd om deel te nemen aan Cognosco. In de eerste plaats verwachten we interesse en aandacht voor de verwerking van de leerstof. Leerlingen leren hun eigen leerproces in handen nemen, ondersteund door hun leercoaches maar deels ook met hulp van thuis uit. Ook bij de verschillende presentaties van deze projecten worden de ouders betrokken. Een aantal keer per schooljaar wordt een overlegmoment georganiseerd in de vorm van een oudercontact. Ook plannen de leerlingen zelf een toonmoment in waarbij ze hun beste beentje voor zetten. Een informele babbel met de leerkracht is dan nooit ver weg

Webdesign – ICT DIENST REGIO OOST | Privacy Beleid – cookiebeleid

Uw inschrijving voor de 2de/3de graad is geslaagd!

Hier nog tekst toevoegen naar keuze met onderaan eventueel een knop om het document af te drukken.